NextOrder

Chúng tôi nhận thấy được sự khó khăn mà các chủ doanh nghiệp trong ngành FnB đang gặp phải một cách rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi quyết định khởi nghiệp để được đồng hành và giúp đỡ các chủ doanh nghiệp trong việc quản lý và vận hành mô hình kinh doanh của họ một cách tối ưu và thông minh nhất.

Sứ mệnh của NextOrder

Chúng tôi nhận thấy các hệ thống tinh vi thường phức tạp để sử dụng và hoạt động chậm. Hệ thống đơn giản không cung cấp đủ các tính năng cần thiết cho các cửa hàng. Sứ mệnh của NextOrder là thu hẹp khoảng cách đó. Chúng tôi tin rằng Thông minh và Đơn giản có thể được kết hợp chỉ trong một hệ thống. Bằng cách tạo ra một POS thông minh dễ vận hành, chúng tôi đang xác định lại tương lai của quản lý cửa hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.